Обадете ни се
056 874 000

Понеделник - Петък:
08:30-17:00

Пишете ни
foodtech@sidorenko.net КОНТАКТИ

Дигитализация на рамката за контрол - опит от Дубай

Глобален опит в безопасността на опаковките за храни

Безопасността опаковките за храни и консумативите като свъезващо звено от верига от вложените продукти, презо работната сила по производството до доставката е обект на постоянни иновации в световен мащаб. Дигиталните решения за гарантиране на здравето и безопасността на потребителите също дават своя принос. Добър пример за това е програмата FoodWatch, разработена от експерти и общинските власти в Дубай и стартирала през 2017 г.

Как дигитализацията на данни от инспекции помага за безопасността на опаковките за храни?

През 2013 г. наблюдаваните опаковки за храни като неделима част от продукти в едно с техните, надхвърлят 1 милион артикула. Цялата лабораторна информация се систематизира в платформата FoodWatch, съвместна разработка на властите в Дубай и експерти по управление безопасността на храните. Повече от 37 000 доставчици на консумативи и услуги в областта на храните участват в обмен на данни в реално време и в среда с уникална и надеждна цифрова идентичност. Доставчиците на опаковките за храни ги регистрират в платформата като отделни продукти, поддържат записи на всички свои процеси и стандарти за безопасност на храните, като по този начин повишават прозрачността, съответствието и превантивните мерки срещу възможните рискове.

Какви ползи за безопасността на опаковките за храни се очакват от FoodWatch в бъдеще?

През февруари 2024 г. в подкаст на канала Eye on Food Safety with Dr Detwiler, са представени предизвикателствата пред безопасността на храните в Дубай към настоящия момент и очакваните ползи от платформата в следващите няколко години.

Дубай внася повече от 90% от храната си и разчита особено на логистиката и веригите за доставки. Фактори като бързият урбанистичен растеж в региона и изключително разнообразие на работната сила, състояща се от много имигранти, допълнително усложнява безопасността при доставката на храни. Като ключов фактор в управлението и превенцията на риска платформата определя инспекцията и сертифицирането на доставчиците на опаковки за храни, следван от нуждата за оптимизаця в местния контрол на вредителите.

"Малките предприятия от хранителнo-вкусовия бранш, както и големите производители разчитат на една и съща верига за доставка на опаковки. Един вносител в Дубай може да е доставчик както за даден голям бизнес, така и за редица предприятия от средния и малкия бизнес. Така че, ако данните от инспекцията на доставчиците в по-големите компании се споделят с повишена сигурност и систематизирано, каквато е практиката във FoodWatch, това ще подобри условията за осигуряване безопасността на храните и надолу по веригата, до крайния клиент. Като цяло бизнес климатът за по-малките и средни предприятия става по-добър. ", казва Bobby Krishna, Senior Food Safety Specialist към общинските власти на Дубай и един от събеседниците на Dr. Detwiler в подкаста. "Има споделена стойност и точно това се опитваме да постигнем дългосрочно с този вид система. Дубай се надява да прехвърли своя опит в безопасността на хранителните продукти, опаковките за храни и логистиката и в други региони, които търсят иновативни решения като цифрова рамка за съответствие.", добавя той.

Галерия

Споделете

Прочетете още